• ДДД услуги за контрол на вредителите 
 • Абонаментно ПЕСТ КОНТРОЛ обслужване
 • Унищожаване на инсекти гризачи  
 • Фумигация
 • Контрол на всякакъв вид пълзящи насекоми 
 • Превенция срещу летящи насекоми 
 • Инспектиране и консултиране 

ДДД-Експерт предлага многобройни варианти за контрол на вредителите, според вида на помещения, независимо от степента на нашествието и избраната от клиента програма за контрол.

Предлагаме:

 • редовни посещения / инспекции
 • мониторинг / осигуряване на детектори в съответствие с вида на вредителите 
 • издаване на протокол при всяко посещение, с подробно описание на проблема, съвети или препоръки, както и използваните за третиране препарати
 • спешни повиквания и/или последващ контрол
 • прилагане на индивидуална схема за всеки клиент
 • обработки в удобно време, без прекъсване на работния процес