Green Pest Management (GPM) е стратегия, която следи нивата на вредителите, предприема стъпки за предотвратяване на проблемите с тях и използва органични, механични и физични методи за контрол или материали с естествен произход.

Green управлението на вредителите е разширение на понятието интегрирано управление (IPM - Integrated Pest Management) на вредителите и е сходен във всяко едно отношение с изключение на методите за контрол.

Можем да пазим природата но не и вредителите.

Това е възможно чрез специалния пакет от мерки, които включват използване на естествено срещащи се и ниско рискови материали като основно средство за контрол, вместо на синтетични биоциди.

Програмата включва:
1. Използване на мощен натурален инсектицид - AQUA PY на BAYER
2. Ежемесечен или по-чест мониторинг
3. Нехимични методи за контрол на гризачи - лепливи плоскости, капани, блокчета за мониторниг, осигуряване на плъхонепроницаемост и др.
4. Нехимични методи за контрол на инсекти - лепливи плоскости, капани, замрежване, системно наблюдение на обектите и рисковите зони, използване на физични методи (ниски или високи температури), натурални репелентни аромати, растителни масла, еко контрол на ларви, използване на бактерии и др.