Ficam WP с АДВ Бендиокарб е един от малкото карбамати, които са на разположение за цялостен контрол на насекоми. Ficamp WP е алтернатива на всички пиретроиди и органофосфати на пазара. Ficamp WP е ключът към ефективен контрол на вредители, придобили резистентност към пиретроиди и органофосфати.
 
    
 
 
Естествено средство за контрол на насекоми - извлечен директно от разстения. Контролира широк спектър от насекоми - летящи и пълзящи. Постига се бърз ефект. Aqua Py съдържа естествени пиретрини, чието действие е подсилено от включения във формулацията Пиперонил бутоксид.
 
 
 
 
Идеалният професионален продукт за тотален пест контрол. Широкоспектърен инсектицид. Съдържа делтаметрин - един от най-силните инсектициди, от групата на синтетичните пиретроиди. Продължително последействие и лесна употреба. Делтаметринът е фотостабилен. Не оставя видими следи. Биоразграждащ се. Не замърсява околната среда. Не оставя петна, не цапа и няма миризма.
 
    
 
 
Solfac® EW 050 е емулсия масло във вода, която съдържа 5% цифлутрин. Емулгаторите във формулата капсулират активната съставка и малко ко- личество разтворител. Резултатът е безмирисна течна концентрирана формула с много малък капацитет на дразнене. Solfac® EW 050 осигурява контрол на широк спектър от насекоми. Цифлутринът е светлоустойчив и показва отлична остатъчна активност. Не оставя петна, не цапа и е без миризма. Пиреторидна формула с висока ефективност.
 
    
 
 
Ефикасното средство за професионален контрол на комари. Осигуряване на максимален контрол с естествен разтворител - вода. Уникална патентована технология против изпаряване FFAST. Високо ефективен препарат против насекоми носители на инфекции. Биоразградим - без натрупване в околната среда. Лесен и удобен за употреба. Дразненето е намалено до минимум, а миризмата е слаба.
 
  
 
 
Предпазва за период от 12 месеца. K-Оbiol® EC25 е течна формулация, предпазваща складираните продукти от появата на пълзящи вредители като например житна гъгрица, брашнян бръмбар, зърнен бръмбар, суринамски брашнояд, бобова гъгрица, както и летящи насекоми като тютюневия /складов/ молец, оризовия молец, молец по сушените плодове и житен молец.
 
    
 
 
Вкусовите качества и привлекателността на пастата, която е смес от захари и масла на растителна основа прави продукта предпочитан от гризачите. Ефикасен е като антиколагулантите, действащи от една единствена доза, благодарение на изключителните си вкусови характеристики. Формулацията е стабилна, 100% привлекателна и ефективна, дори след 8 седмици както и при екстремни условия (50 градуса).
 
    
 
 
Иновативна формулация - Quickbayt spray е гранулиран препарат с АДВ: имидаклоприт (10%) за прилагане върху разнородни повърхности за контрол на популациите на домашни мухи в много области. Quickbayt spray съдържа имидаклоприд - високоефективен неоникотиноиден инсектицид, който действа като стомашна отрова. Съдържа феромонова примамка Мускалур (Muscalure) и вкусов агент (LEJ 179), което осигурява бърз начален ефект и продължително действие на продукта.
 
    
 
 
Експертът при контрола на мравки в полутечна формулация, съдържа 0.03% имидаклоприд - хлорникотинилов инсектицид. Продуктът се нанася чрез стандартен апликатор върху хоризонтални повърхности. Малки капки (0.5 см) се поставят на местата където преминават мравките, в пукнатини, в цепнатини, входове на гнезда на мравки, в шкафове, в близост до електрическо и електронно оборудване. Остава привлекателен в продължение на месеци. Максфорс Куантум е много привлекателен за мравките и не засъхва в продължание на повече от 3 месеца. Мравките се хранят от капката, връщат се в гнездото и отравят останалите мравки в колонията.
 
    
 
 
Докзан ефект на доминото. Оцелелите изяждат умрелите (некрофагия), така имидаклопридът може да попадне от една хлебарка в друга. Ефектът на доминото допринася за пълния контрол на хлебарките, които живеят на групи и се събират в убежища, като така се подобрява и възможността за действието на имидаклоприда. 100% ефективен в практиката. Регистриран в над 10 европейски страни. Контролира всички основни видове хлебарки.